O nouă apariție a liceului nostru în ziarul Adevărul! Doamna prof. Anca Grecu,  directoarea Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu”, a vorbit despre avantajele alegerii profilului Real – specializarea Științe ale Naturii. Redăm articolul integral:

 

„Alegerea liceului implică multe emoții și o mare responsabilitate, atât pentru elevi, cât și pentru părinți. De asemenea, pe lângă provocarea alegerii celui mai potrivit profil, opțiunea pentru o specializare care să asigure ulterior continuitatea în formarea educațională în cadrul unei facultăți, poate reprezenta un subiect fierbinte.

Momentul zero coincide de multe ori cu cel în care începi să te gândeşti la o profesie pe care eşti convins că o vei urma. Însă, următorii 4 ani te vor face ori să îți schimbi decizia, ori să fii sigur de alegerea ta.

Liceul reprezintă anii în care te vei forma ca om, îți vei face prieteni pe viață, vei cunoaşte multe tipuri umane, îți vei alege modele şi împreună cu profesorii tăi vei trece prin multe experiențe cu rol formator.

Liceele teoretice: Real vs. Uman – ce să alegi? Apoi, următoarea întrebare este: pentru ce specializare să optezi?

Profilul Științe ale Naturii vine cu multe oportunități în alegerea viitoarei profesii și a facultății. În general, elevii care urmează un profil Real la liceu au multe uși deschise, mai multe decât umaniștii. Aceștia au avantajul că au studiat matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, dar și română, engleză, istorie și alte câteva materii umaniste. Evident, puțini dintre aceștia pleacă mai departe la o facultate umanistă.

Doamna prof. Anca GRECU, directoarea Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu” din București (profilul Real, specializarea Științe ale Naturii), ne-a oferit câteva răspunsuri foarte folositoare.

 Întrebare: Care sunt perspectivele de viitor ale unui elev care alege profilul Real, specializarea Științe ale Naturii?

Răspuns: Profilul Științele Naturii vine cu multe oportunități în alegerea viitoarei profesii și a facultății. Facultatea de Biologie, cu specializările: Anatomie, Biologie Animală, Fiziologie Animală și Biofizică, Biochimie și Biologie Moleculară, Ecologie, Genetică, Botanică și Microbiologie; Facultatea de Chimie / Chimie și Inginerie Chimică; Facultatea de Medicină Generală – Medicină militară, Asistență medicală, Balnefiziokinetoterapie şi recuperare, Farmacie, Laborator clinic, Nutriţie şi dietetică; de asemenea, absolvenții pot opta pentru Medicină Dentară, Farmacie, care înglobează alte câteva specializări atractive; Inginerie Medicală, Ingineria și Protecția Mediului în Industrie; Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial – Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Sisteme de Producție Digitală, Construcții Aerospațiale. Alte facultăți relevante pentru profilul Științele Naturii: Facultatea de Ingineria Lemnului, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Facultatea de Arhitectură și Urbanism, Facultatea de Construcții, Facultatea de Geologie și Geofizică, Facultatea de Business…și lista poate continua!

 Întrebare: Considerați că sistemul de educație este conectat la tendințele de evoluție ale economiei și tehnologiei?

Răspuns: Sistemul de educație trebuie adaptat cerințelor actuale ale societății, de aceea dezvoltarea aptitudinilor și a atitudinii este mai importantă decât strict cumulul de cunoștințe. În Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” oferim, la cele mai ȋnalte standarde, educația  necesară pentru ca absolvenții să fie în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la alegerea propriului traseu de dezvoltare intelectuală și profesională și să se integreze activ în viața socială.

Întrebare: De ce învățământul particular aduce un plus educațional elevilor de liceu?

Răspuns: Învățământul particular are șansa de a fi mai agil față de cerințele elevilor și ale părinților. Sunt mai multe avantaje pe care le oferim elevilor noștri. Grupele de studiu sunt mai mici, astfel încât fiecare elev este un interlocutor zilnic, la fiecare materie. Fiecare elev este o persoană unică, cu care discutăm și căreia ne adresăm. Putem să ne adaptăm mai rapid predării on-line, să revenim mai rapid la predarea ȋn clase și să găsim soluții de comunicare ȋn regim mixt sau în colaborare cu specialiști și instituții. Comunicarea cu părinții este, de asemenea, personalizată: avem catalog virtual, ore de consultații, ședințe cu părinții – regulate și ad-hoc (pe subiecte dedicate). Școala trebuie să educe și să formeze caractere sănătoase. De aceea, vom continua să combinăm cele două stiluri de lucru: metoda clasică, față în față, îmbunătățită cu informații, exemple și metode din mediul virtual.

Întrebare: Ce pregătiți pentru elevii care vor fi „boboci” în clasa a IX-a?

Răspuns: Pentru următorul an, avem proiecte de colaborare – ȋn curs de finalizare – pentru examene și certificate de limba engleză și pentru pregătirea elevilor pentru obținerea permisului ECDL, programul de certificare a competențelor digitale, recunoscut la nivel internaţional.

De asemenea, organizăm cursuri de dezbateri, care îi vor provoca pe elevi să gȃndească liber, să-și exprime și să-și argumenteze opiniile, cultivȃndu-le curajul, cursuri de dezvoltare personală, cursuri de educație financiară, antreprenorială, educație civică și voluntariat. Dorim să dezvoltăm abilitățile de comunicare ale elevilor noștri și prin educație teatrală, de aceea vom ȋnființa trupa de teatru a liceului.

Urmărim promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos, astfel că elevii vor studia ca disciplină opțională Educaţia pentru sănătate.

Avȃnd ȋn vedere profilul Real al liceului, specializarea Științe ale Naturii, elevii vor beneficia de experiențe „vii” ȋn domeniile biologiei, chimiei si fizicii, pe care profesorii le vor ȋmpărtăși acestora ȋn laboratoarele dedicate și de întâlniri cu personalități din domeniu.

Prioritatea noastră este formarea unei personalități armonioase, de aceea putem spune că: Formăm caractere sănătoase! Nicolae Iorga afirma: „Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societății!”

Am lansat oferta educațională pentru anul școlar 2021 – 2022. Informațiile sunt pe site-ul liceului – www.liceulmincu.ro, secținea Admitere: www.liceulmincu.ro/campania-de-admitere-2021-2022. De asemenea, suntem prezenți pe toate canalele de comunicare online: Facebook, Instagram, Youtube.

 

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” reprezintă o instituție de învățământ particular, de nivel liceal, cu profilul Real, specializarea Ştiinţe ale Naturii. Liceul asigură un program de pregătire care respectă curriculum național, precum și un program de pregătire lingvistică cu certificare ȋn UE  și pregătire ȋn informatica aplicată cu certificare ECDL.

Un element important în progresul elevilor îl constituie relația lor cu cadrele didactice, care se realizează prin consultare directă și evaluări periodice, dar și prin recomandări pentru îmbunătățirea pregătirii. Această inițiativă este în concordanță cu finalitățile liceului, care presupun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la alegerea propriului traseu de dezvoltare intelectuală și profesională, să se integreze activ în viața socială. Formăm Caractere Sănătoase!”

 

prof. Raluca Brad