Motto:

„A învăța pe copil nu înseamnă să-i dăm adevărul nostru, ci să-i dezvoltăm propria gândire, să-l ajutăm să înțeleagă lumea cu gândirea lui.” (I. Cerghit)

 

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” reprezintă o instituție de învățământ particular, de nivel liceal, care își desfășoară activitatea sub patronajul Fundației Umaniste „Dr. Mioara Mincu”. Misiunea Fundației a fost și este să profesionalizeze „Educația pentru sănătate”.

Proiectul a început cu Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, care formează „ambasadori în halate albe”. Înființată în anul 1990, sub coordonarea doamnei dr. Mioara Mincu, personalitate marcantă a medicinei românești, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” din București este o școală de tradiție, ale cărei rezultate sunt recunoscute atât pe plan național, cât și internațional. De peste 30 de ani, școala organizează cursuri de calificare, cu o durată de 3 ani, pentru asistenții medicali.

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu”, cu profilul real, specializarea Ştiinţe ale Naturii, are un program de pregătire care respectă curriculum național, precum și un program de pregătire lingvistică cu certificare ȋn UE  și pregătire ȋn informatica aplicată cu certificare ECDL.

Ce dorim? Să oferim fiecărui elev educația necesară pentru a deveni responsabil, inovativ / creativ, tolerant, înzestrat cu deprinderi și abilități care să îi permită adaptarea la o societate într-o continuă schimbare.

Pornind de la realitatea lumii în care trăim și ţinând cont că elevii de azi sunt cei care vor transforma societatea de mâine, Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” își propune să formeze elevi cu aptitudini și competențe recunoscute și valorizate în plan social.

Pentru orice copil școala reprezintă începutul marilor provocări. Ea contribuie la transmiterea moştenirii culturale şi facilitează învăţarea individuală şi colectivă. Realizarea acestui ideal nu poate fi concepută fără o legătură strânsă între cei trei piloni care stau la baza educației permanente și de calitate: şcoala, familia, comunitatea. Aceste medii educaţionale trebuie să se completeze și să se susţină permanent deoarece asigură într-o mare măsură buna integrare a copilului în activitatea şcolară şi, pe plan general, în viaţa socială.

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” consideră că  responsabilitatea educaţiei şi dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă: şcoală – familie.

Dorim ca în școala noastra educația elevilor, parteneriatul cu părinții, formarea profesională continuă a  cadrelor didactice să fie repere pozitive și inovatoare în învățământul preuniversitar privat din România.

Viziunea școlii este să formeze tineri capabili să se integreze social și profesional într-o societatea a cunoașterii, în contextul valorilor europene.

De ce să alegi LTMM?

Iată câteva beneficii:

Calitatea superioară a educației

Un mediu sigur pentru elevi

Comunicare permanentă cu părinţii

Clase cu maximum 15 elevi

Profesori dedicați și cu experiență

Consiliere în carieră

Promovarea unui mediu armonios între elevi – profesori – părinți

Pregătire suplimentară

Îndrumarea elevilor către concursuri şi olimpiade

Ofertă de activităţi extracurriculare

 

Îți dorești să afli mai multe? Vino alături de elevii noștri! Alege să faci parte din viitoarea generație a Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu”!

IMPORTANT: Pentru programarea înscrierilor, vă rugăm să ne contactați la următoarele numere de telefon: 021.211.40.51; 0734.828.490.

 

LICEUL TEORETIC „DR. MIOARA MINCU”

Str. Viitorului nr. 161-163, sector 2, 020609 București – tel / fax: +4021.211.40.51;

contact@liceulmincu.ro                         www.liceulmincu.ro

 

prof. Raluca Brad