Chimia este una dintre științele naturale și studiază compoziția, structura, proprietățile și schimbarea materiei.

Chimia este una dintre științele care au un impact profund asupra vieții noastre, obiectele pe care le folosim fiind realizate cu ajutorul cunoștințelor  despre compoziția chimică a acestora. De asemenea, trebuie să adăugăm faptul că această știință poate fi folosită pentru a înțelege și studia o mare parte din materia din Univers la care avem acces și asta din cauza faptului că acesta este formată din atomi.

„Tot ceea ce auzi, vezi, miroși, guști și atingi implică chimie și substanțe chimice”, explică site-ul Societății Chimice din America, citat de către Live Science.

Ce studiază chimia?

Chimia studiază materia, definită ca orice care are masă și ocupă spațiu, precum și modificările pe care aceasta le poate suferi atunci când este supusă diferitelor medii și condiții. Chimiștii încearcă să înțeleagă nu numai proprietățile materiei, cum ar fi masa sau compoziția unui element chimic, ci și cum și de ce materia suferă anumite modificări.

La baza unei mari părți din materie se află atomii, cea mai mică unitate de analiză a chimiei. Evident că există și particule mult mai mici, dar acestea reprezintă obiectul de studiu al unor domenii de graniță sau chiar al altor științe cu totul.

Atomii pot fi împărțiți în elemente chimice, fiecare element astfel de element este unic, compus dintr-un număr fix de protoni, neutroni și electroni și poate fi identificat printr-un nume și un simbol chimic. Aici trebuie să precizăm existența izotopilor, elemente chimice în cazul cărora variază doar numărul de neutroni, nu doar cel de electroni sau protoni, dar aceștia fac deja obiectul mai multor științe.

Elementele chimice se pot uni pentru a forma compuși chimici, care sunt substanțe formate din mai multe elemente. Un astfel de exemplu este cel al dioxidului de carbon, care este format dintr-un atom de carbon conectat la doi atomi de oxigen.

Ramurile chimiei

De-a lungul timpului, chimică a fost divizată în cinci ramuri de studiu principale. Cu toate acestea, de-a lungul timpului au mai apărut o serie de subdomenii de graniță, vorbim aici de chimia nucleară, de mediu sau chiar culinară.

  1. Chimia analitică

Această ramură implică analiza substanțelor chimice și include metode calitative precum analizarea schimbărilor de culoare, dar și metode cantitative precum studierea lungimii de undă exactă a luminii pe care o substanță chimică a absorbit-o pentru a-și  schimba culoarea.

  1. Biochimie

Oamenii de știință folosesc instrumentele și tehnicile acestei ramuri pentru a pentru a înțelege modul în care sistemele biologice funcționează la nivel chimic. Datorită biochimiei, cercetătorii au reușit să cartografieze genomul uman, să înțeleagă ce fac diferite proteine în organism și să dezvolte leacuri pentru multe boli.

  1. Chimia anorganică

Ramura acesta studiază compușii chimici din lucruri anorganice precum minerale și metalele. În mod tradițional, chimia anorganică are în vedere compuși care nu conțin carbon, care sunt studiați de chimia organică), dar această definiție nu este extrem de precisă

  1. Chimia organică

Chimia organică are în vedere compușii chimici care conțin carbon, element considerat esențial pentru viață. Specialiștii din acest domeniu studiază compoziția, structura, proprietățile și reacțiile acestor compuși, care, împreună cu carbonul, conțin alte elemente non-carbon, precum hidrogenul, sulful și siliciul.

  1. Chimia fizică

Această ramură folosește concepte din fizică pentru a înțelege cum funcționează elementele chimice. Chimiștii încearcă să înțeleagă diferite fenomene la o scară foarte mică, la nivelul atomilor și al moleculelor, pentru a trage concluzii despre modul în care reacțiile chimice funcționează și ce oferă materialelor proprietățile sale unice.

 

sursa: https://www.descopera.ro/maratoanele-descopera/mari-intrebari/19436077-ce-este-chimia

 

 

 

prof. Raluca Brad