Începând din anul 1990, după Revoluția de la 1989, ziua de 1 Decembrie marchează actul Unirii tuturor românilor semnat de către Marea Adunare de la Alba Iulia în 1918 a devenit Ziua Națională a României.

Într-un moment istoric cu o uriașă împortanță în istoria lumii, la sfârșitul Primului Război Mondial, România Mare șe naște prin unirea tuturor românilor din Țara Românească, Moldova cu Transilvania Basarabia și Bucovina, în timp ce 4 mari imperii la acea vreme s-au prăbușit. Este vorba de Imperiul German (Cel de-al Doilea Reich), de Imperiul Austro-Ungar, de Imperiul Țarist și de Împeriul Otoman. Pe ruinele acestor imperii s-au format statele independente naționale ale Europei, spune Prof Acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române.

Semnificația acestei zile este reflectată poate cel mai bine în discursul lui Vasile Goldiș, Deputat al Marii Adunări Naționale, din 14 Decembrie 1918, cu prilejul înmânării Actului de Unire Regelui Ferdinand I:

”Prin această unire după aceea a Basarabiei și apoi a Bucovinei, s-a împlinit visul de 1000 de ani al neamului românesc. Unirea într-un singur stat a tuturor românilor. Această unire este o pretențiune a istoriei, fiindcă neamul românesc de la zămislirea sa și până astăzi a rămas unul, și etnicește, posedând între aceleași margini geografice pământul Daciei lui Traian.

Dar unirea tuturor românilor într-un singur stat este totodată o pretențiune a civilizațiunii omenești. Progresul acestei civilizațiuni pretinde comuniunea națiunilor într-o unire de ordin social superior care să asigure libertatea și dreptatea de o potrivă pentru toate națiunile, mici și mari.  Cu națiuni etnicește și geograficește unitare, dar politicește rupte în bucăți, aceasătă comuniune a națiunilor este o imposibilitate.

Unirea tuturor românilor într-un singur stat a trebuit să vie. Ea s-a înfăptuit prin suferințe și sacrificii.  Istoria se face prin legile țării, mai presus de orice putere omenească, dar obiectul și mijlocul acestei legi este bietul om muritor”

 

Despre Marea Unire a tuturor românilor :

https://www.youtube.com/watch?v=69cvz_kbpIE