Astăzi, 30 Noiembrie, sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat între ucenicii Mântuitorului Hristos la credință, fratele Sfântului Apostol Petru, pe care creștinii îl numesc Ocrotitorul României.

La mulți ani tuturor celor care îi poartă numele, Andrei și Andreea!

 

De asemenea, comemorăm astăzi și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolit al Transilvaniei în anii grei când teritoriul românesc al Transilvaniei se afla sub dominație Austro-Ungară.

 

S-a născut la 20 decembrie 1808 (1 ianuarie 1809 st. n.) în Mișcolț, în Ungaria și a trecut la Domnul la 16/28 iunie 1873 în Sibiu (înmormântat în Rășinari).

Ca episcop, a militat pentru restaurarea vechii Mitropolii a Ardealului, prin numeroase memorii înaintate Curții din Viena, patriarhului ortodox sârb și Congresului național-bisericesc sârb din Carloviț, prin sinoadele eparhiale – formate din clerici și mireni – convocate la Sibiu în 1850, 1860 și 1864.

La sfârșitul păstoririi sale, în Arhiepiscopia Sibiului existau aproximativ 800 de școli „poporale”, un gimnaziu cu 8 clase la Brașov, o școală reală-comercială la Brașov, un gimnaziu cu 4 clase la Brad. Pentru studenții teologi și preoți a tipărit un număr însemnat de manuale didactice, lucrate de el însuși sau de profesorii Institutului.

De asemenea, a avut un rol decisiv la, întemeierea și organizarea „Asociațiunii transilvane pentru literatura română și cultura poporului român’ (Astea), fund primul ei președinte (1861-1866); a inițiat ziarul „Telegraful Român’ (ianuarie 1853), care apare până azi.

Ca „om politic”, a îndeplinit un rol de seamă în perioada 1848-1849: președinte al Adunării Naționale românești de pe Câmpia Libertății de la Blaj din 3 / 1 5 mai 1848, delegat de Adunare să prezinte revendicările românești împăratului Austriei, la Innsbruck și Viena, apoi Guvernului din Pesta.

A fost membru de onoare al Societății Academice Române (1871) și președinte de onoare al Societății „Transilvania’ din București.

 

Ramona Bandrabur

Sursa: https://doxologia.ro/biblioteca/vietile-sfintilor/viata-sfantului-ierarh-andrei-saguna-mitropolitul-transilvaniei