În cadrul liceului nostru, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului este marcată printr-o serie de activități menite să sensibilizeze elevii asupra importanței acestor drepturi fundamentale. Fiecare clasă, împreună cu profesorii și dirigintele, contribuie la personalizarea unui tricou cu drepturile copiilor, simbolizând angajamentul lor pentru respectarea acestor principii. 

În timpul zilei, se desfășoară discuții specifice în clasă, oferind elevilor oportunitatea de a înțelege mai bine drepturile lor și responsabilitățile asociate. Aceste activități nu doar încurajează conștientizarea, ci și promovează o cultură a respectului reciproc în școală. 

Cu o prezență inspirațională, directorul nostru adjunct, un lider dedicat în promovarea drepturilor copiilor, consideră esențial să ofere elevilor nu doar cunoștințe teoretice, ci și o înțelegere practică a drepturilor și responsabilităților lor. 

„Inspirată de experiența din cadrul proiectului „Senat Junior”, în care elevii au avut ocazia de a dezvolta cunoștințe solide despre procesele decizionale și importanța implicării lor în societatea civilă, echipa noastră managerială este conștientă de importanța oferirii de contexte practice pentru a facilita înțelegerea drepturilor și responsabilităților. Am încurajat activ fiecare clasă să participe la crearea unui simbol vizual al angajamentului lor față de drepturile copiilor și responsabilitățile lor prin personalizarea tricourilor, reprezentând unitatea și solidaritatea între elevi, profesori și diriginte în promovarea și respectarea drepturilor copiilor. 

În marcarea Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, această abordare a oferit elevilor oportunitatea de a explora în profunzime diferitele drepturi ale copiilor și de a le conecta la experiențele lor personale. Inițiativa reflectă angajamentul nostru comun față de dezvoltarea integrală a elevilor noștri și construirea unei comunități școlare bazate pe respect, înțelegere și solidaritate.” Prof. dr Ioana Rădulescu, director adjunct LTDMM 

Culminând într-o expoziție vineri, toate tricourile personalizate sunt expuse pentru a fi admirate și pentru a transmite un mesaj vizual puternic despre diversitatea drepturilor copiilor. Această inițiativă nu doar educa elevii asupra importanței respectării drepturilor copiilor, ci și consolidează spiritul comunității în cadrul școlii noastre. 

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului își are originile în adoptarea Convenției cu privire la Drepturile Copilului de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) în data de 20 noiembrie 1989. Această convenție reprezintă un angajament global semnificativ pentru protejarea și promovarea drepturilor copiilor, inclusiv dreptul la educație, la sănătate, la un mediu de viață sănătos și la protecție împotriva exploatării. Prin adoptarea acestei convenții, comunitatea internațională a recunoscut nevoia de a acorda o atenție deosebită drepturilor copiilor și a stabilit 20 noiembrie ca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Această zi este o ocazie anuală de a evidenția importanța protejării și respectării drepturilor copiilor în întreaga lume și a fost oficializată pentru a marca angajamentul colectiv față de binele și bunăstarea copiilor, constituind, astfel, un moment cheie în calendarul global al drepturilor omului. 

 

Atașăm o serie de resurse utile pentru această zi: 

– Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului – https://www.unicef.org/romania/media/2271/file/Conven%C5%A3ia%20Na%C5%A3iunilor%20Unite%20cu%20privire%20la%20Drepturile%20Copilului.pdf  

– Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – https://copii.gov.ro/1/drepturile-copilului/  

–  Salvați Copiii – https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/drepturile-copilului 

– Drepturile copiilor ilustrate pentru copii – https://www.living-democracy.com/ro/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/