Duminică, 11 Septembrie 2016 20:05

Curriculum

Liceul Teoretic ”Dr. Mioara Mincu”   pune accentul pe elaborarea unui program de studiu individual și flexibil în funcție de aptitudinile și planurile viitoare ale elevilor. Programul are o durată de 4 ani și oferă parcurgerea disciplinelor obligatorii din curriculum-ul național elaborat de MECTS, grupate în arii curriculare (Limbă și comunicare, Matematică și științe, Om și societate, Arte Tehnologii, Ed. Fizica și sport, Consiliere și orientare). Elevi pot alege opționale care îi ajută să-și dezvolte talentele și interesele. Școala își propune să:

 • Stimuleze dorința elevilor de cunoaștere
 • Să dezvolte abilități de învățare individuală și pe tot parcursul vieții
 • Să ofere cunoștințe solide la disciplinele principale
 • Să faciliteze specializarea în domeniul medical
 • Dobândirea unei experiențe profesionale proprii, prin transferul cunoștințelor teoretice în domeniul disciplinelor experimentale (fizică, chimie, biologie) sau prin activități practice de voluntariat în clinici, farmacii.

Abordarea procesului de predare – învățare – evaluare se realizează folosind metode de studiu innovative, tehnici didactice moderne, interactive și materiale de pregătire diversificatem, prin:

 • valorificarea teoriei inteligențelor multiple, identificând stilurile de învățare ale elevilor
 • învățarea centrată pe elev
 • consilierea individuală pentru o relaționare corectă cu colegii, profesorii, părinții
 • activități de sprijin și consiliere care asigură o pregătiresolidă pentru examenele naționale și orientare în carieră
 • activități de recuperare
 • implicarea elevilor în activități extrașcolare și extracurriculare care evidențiază performanța și excelență în educație

Alături de Curriculum național se oferă o gamă mare de posibilități de învățare și experiențe, în cadrul unui mediu pedagogicpozitiv și motivant. Se urmărește stimularea comunicării, relaționării, cooperării și este completat de:

Pregătire academică: participarea la cercuri contribuie la dezvoltarea unor competențe precum autodisciplina, inițiativa, calități de lider.

 • Pregătire lingvistică cu certificare în UE – pentru atingerea performanței studiul se face în grupa mici, care să asigure progresul rapid; 2 limbi straine
 • Performanță în informatica aplicată (certificare ECDL).
 • Flexibilitate în identificarea soluțiilor la probleme prin dezvoltarea creativității,   inovării și competențelor antreprenoriale
 • Pregătire pentru o carieră medicală – științe (pregătire teoretică și practică în conformitate cu programele de admitere în învățământul superior), practică în spitale și pregătire lingvistică de specialitate

Activități extrașcolare. Parte integrantă în viața școlii participarea la activități extrașcolare contribuie la exprimarea personalității, creșterea încrederii, educarea gustului artistic. Diversitatea activităților extrașcolare oferite permite descoperirea intereselor și aptitudinilor elevilor.

 • Opționale care vizează dezvoltarea personală (teatru, film, comunicare, desen – pictură, etc)
 • Învatare prin cooperare prin implicare în derularea de proiecte
 • Activități de ed civică și voluntariat (teatru Forum, bibliotecă vie)pentru completarea portofoliul personal (cel puțin o dovadă pentru fiecare competență).
Read 633 times Last modified on Vineri, 23 Septembrie 2016 22:45