Alegerea liceului – realităţi şi provocări

Alegerea liceului implică multe emoţii şi o mare responsabilitate, atât pentru elevi, cât şi pentru părinţi. De asemenea, pe lângă provocarea alegerii celui mai potrivit profil, opţiunea pentru o specializare care să asigure ulterior continuitatea în formarea educaţională în cadrul unei facultăţi, poate reprezenta un subiect fierbinte.

Momentul zero coincide de multe ori cu cel în care începi să te gândeşti la o profesie pe care eşti convins că o vei urma. Însă, următorii 4 ani te vor face ori să îţi schimbi decizia, ori să fii sigur de alegerea ta. Liceul reprezintă anii în care te vei forma ca om, îţi vei face prieteni pe viaţă, vei cunoaşte multe tipuri umane, îţi vei alege modele şi împreună cu profesorii tăi vei trece prin multe experienţe cu rol formator.

Liceele teoretice: Real vs. Uman – ce să alegi? Apoi, următoarea întrebare este: pentru ce specializare să optezi?

Profilul Ştiinţe ale Naturii vine cu multe oportunităţi în alegerea viitoarei profesii şi a facultăţii. În general, elevii care urmează un profil Real la liceu au multe uşi deschise, mai multe decât umaniştii. Aceştia au avantajul că au studiat matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, dar şi română, engleză, istorie şi alte câteva materii umaniste. Evident, puţini dintre aceştia pleacă mai departe la o facultate umanistă.

Doamna prof. Anca GRECU, directoarea Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu” din Bucureşti (profilul Real, specializarea Ştiinţe ale Naturii), ne-a oferit câteva răspunsuri foarte folositoare.

Care sunt perspectivele de viitor ale unui elev care alege profilul Real, specializarea Ştiinţe ale Naturii?

În primul rând, cei care aleg acest domeniu au o pasiune pentru știință, sunt curioși, vor să înțeleagă cum e alcătuită și cum funcționează lumea. Această specializare în Ştiinţe ale Naturii vine cu multe oportunităţi în alegerea viitoarei profesii şi a facultăţii. Facultatea de Biologie, cu specializările: Anatomie, Biologie Animală, Fiziologie Animală şi Biofizică, Biochimie şi Biologie Moleculară, Ecologie, Genetică, Botanică şi Microbiologie; Facultatea de Chimie/Chimie şi Inginerie Chimică; Facultatea de Medicină Generală – Medicină militară, Asistenţă medicală, Balnefiziokinetoterapie şi recuperare, Farmacie, Laborator clinic, Nutriţie şi dietetică; de asemenea, absolvenţii pot opta pentru Medicină Dentară, Farmacie, care înglobează alte câteva specializări atractive; Inginerie Medicală, Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie; Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial – Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Sisteme de Producţie Digitală, Construcţii Aerospaţiale. Alte facultăţi relevante pentru profilul Ştiinţele Naturii: Facultatea de Ingineria Lemnului, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Facultatea de Arhitectură şi Urbanism, Facultatea de Construcţii, Facultatea de Geologie şi Geofizică, Facultatea de Business…şi lista poate continua! Consideraţi că sistemul de educaţie este conectat la tendinţele de evoluţie ale economiei şi tehnologiei? Sistemul de educaţie trebuie adaptat cerinţelor actuale ale societăţii, de aceea dezvoltarea aptitudinilor şi a atitudinii este mai importantă decât strict cumulul de cunoştinţe. În Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” oferim, la cele mai înalte standarde, educaţia necesară pentru ca absolvenţii să fie în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la alegerea propriului traseu de dezvoltare intelectuală şi profesională şi să se integreze activ în viaţa socială. 

De ce învăţământul particular aduce un plus educaţional elevilor de liceu?

Învăţământul particular are şansa de a fi mai agil faţă de cerinţele elevilor şi ale părinţilor. Sunt mai multe avantaje pe care le oferim elevilor noştri. Grupele de studiu sunt mai mici, astfel încât fiecare elev este un interlocutor zilnic, la fiecare materie. Fiecare elev este o persoană unică, cu care discutăm şi căreia ne adresăm. Putem să ne adaptăm mai rapid predării on-line, să revenim mai rapid la predarea în clase şi să găsim soluţii de comunicare în regim mixt sau în colaborare cu specialişti şi instituţii.

Comunicarea cu părinţii este, de asemenea, personalizată: avem catalog virtual, ore de consultaţii, şedinţe cu părinţii – regulate şi ad-hoc (pe subiecte dedicate). Şcoala trebuie să educe şi să formeze caractere sănătoase. De aceea, vom continua să combinăm cele două stiluri de lucru: metoda clasică, faţă în faţă, îmbunătăţită cu informaţii, exemple şi metode din mediul virtual. 

Ce pregătiţi pentru elevii care vor fi „boboci” în clasa a IX-a?

Pentru următorul an, avem proiecte de colaborare – în curs de finalizare – pentru examene şi certificate de limba engleză şi pentru pregătirea elevilor pentru obţinerea permisului ECDL, programul de certificare a competenţelor digitale, recunoscut la nivel internaţional.  De asemenea, organizăm cursuri de dezbateri, care îi vor provoca pe elevi să gândească liber, să-şi exprime şi să-şi argumenteze opiniile, cultivându-le curajul, cursuri de dezvoltare personală, cursuri de educaţie financiară, antreprenorială, educaţie civică şi voluntariat.

Dorim să dezvoltăm abilităţile de comunicare ale elevilor noştri şi prin educaţie teatrală, de aceea vom înfiinţa trupa de teatru a liceului.  Urmărim promovarea cunoştinţelor corecte privind diverse aspecte ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos, astfel că elevii vor studia ca disciplină opţională Educaţia pentru sănătate.

Având în vedere profilul Real al liceului, specializarea Ştiinţe ale Naturii, elevii vor beneficia de experienţe „vii” în domeniile biologiei, chimiei si fizicii, pe care profesorii le vor împărtăşi acestora în laboratoarele dedicate şi de întâlniri cu personalităţi din domeniu.

Prioritatea noastră este formarea unei personalităţi armonioase, de aceea putem spune că: Formăm caractere sănătoase! Nicolae Iorga afirma: „Fiecare copil pe care îl instruim este un OM dăruit societăţii!” 

Am lansat oferta educaţională pentru anul şcolar 2022 – 2023. Informaţiile sunt pe site-ul liceului – www.liceulmincu.ro, secţinea Admitere. De asemenea, suntem prezenţi pe toate canalele de comunicare online: Facebook, Instagram, Youtube.

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” reprezintă o instituţie de învăţământ particular, de nivel liceal, cu profilul Real, specializarea Ştiinţe ale Naturii. Liceul asigură un program de pregătire care respectă curriculum naţional, precum şi un program de pregătire lingvistică cu certificare în UE  şi pregătire în informatica aplicată cu certificare ECDL.

Un element important în progresul elevilor îl constituie relaţia lor cu cadrele didactice, care se realizează prin consultare directă şi evaluări periodice, dar şi prin recomandări pentru îmbunătăţirea pregătirii. Această iniţiativă este în concordanţă cu finalităţile liceului, care presupun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la alegerea propriului traseu de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială. Formăm Caractere Sănătoase!

Testimoniale elevi și Profesori

Campania de Admitere 2022-2023 a început!

Completează formularul online și te așteptăm la interviu!