Ȋnscrierea se face pe baza următoarelor documente:

 1. Cerere de înscriere la Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu„ (obținută de la Secretariatul Liceului);
 2. Foaia matricolă pentru clasele V – VIII – original;
 3. Diploma de la Evaluarea Națională (original și copie);
 4. Adeverința care să conțina media de absolvire a claselor V – VIII, eliberată de școala de proveniență;
 5. Adeverința eliberată de unitatea de învățământ la care a absolvit clasa a VIII-a din care să rezulte notele obținute la evaluarea națională;
 6. Echivalarea studiilor (pentru elevii care au studiat în alt sistem de învăţământ decât cel aferent curriculei MEC);
 7. Actul de identitate (obligatoriu pentru candidații care au împlinit 14 ani, original și copie);
 8. Certificatul de naștere – copie legalizată;
 9. Portofoliul educațional (opțional) care va cuprinde: o caracterizare din partea profesorului diriginte din clasa a VIII-a, diplome obținute la concursurile școlare și extrașcolare, alte documente care pot atesta implicarea candidatului în acțiuni civice, umanitare, voluntariat etc.;
 10. Certificatul/diploma care validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător CECRL (original și copie) – pentru clasele ȋn regim engleză intensiv;
 11. Fișa medicală;
 12. 2 foto 3/4;
 13. Copii pentru actele de identitate ale părinților;
 14. Copie pentru actul de custodie ( dacă este cazul);
 15. Dovada achitării taxei de înscriere – 250 RON;
 16. Dovada achitării taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (copie), în ziua în care candidatul este declarat ADMIS;
 17. Dosar mapă din carton.

Campania de Admitere 2021 - 2022 a început!

Completează formularul online și te așteptăm la interviu!