Punem în permanență
accent pe dezvoltarea personală

Punem în permanență
accent pe dezvoltarea personală

și considerăm că rolul consilierului școlii este esențial în dezvoltarea și formarea personalității. Acesta va fi întotdeauna alături de copil, de profesori și de familie, mereu în slujba echilibrului. Astfel, elevii noștri, își cunosc resursele și limitele, fiind totodată ghidați în procesul de autocunoaștere și conduși către formarea unei imagini de sine echilibrate, cu demnitate și respect atât față de sine și față de ceilalți. În plus, consilierul ajută în formarea capacităților de planificare a carierei și managementul învățării.

Documentele necesare înscrierii:

  • Copie certificat de naștere al copilului.
  • Copii documente de identitate ale părinților/ reprezentanților legali.
  • Foaie matricolă/ rapoarte școlare de la instituțiile de învățământ anterioare.
  • Portofoliu cu diplomele de la activități  si recomandări ale elevului de la instituția școlară anterioară – opțional.
  • Fișa Medicală, copie actualizată a carnetului de vaccinări și avizele medicale – tipizatele conform Ordinului nr. 1002/5057/2015 al Ministerului Sănătății.
  • 2 fotografii tip pașaport.
  • Dovada plății taxei de înscriere