Activitățile sportive. Pentru o dezvoltare armonioasă și în funcție de aptitudini și de interese, elevii pot opta pentru înot, baschet, atletism, gimnastică aerobică, fitness.

Parcurgând programul de studiu elevii dobândesc competențe specifice de învățare cum ar fi: scrierea de eseuri, cercetare, gândire critică, tehnici de autoevaluare.

Atmosfera creată

Obiectivul principal urmărit de școala este formarea unei atitudini pozitive față de învățare și dorința de cunoaștere.

Cursurile se desfășoară în clase de 10 – 15 elevi. În scopul obținerii progresului un rol important îl are abordarea individuală a elevului în raport cu posilitățile acestuia.

Atmosfera creată de școală este sigură, stimulantă, prietenoasă, relațiile elev-profesor fiind bazate pe încredere resposabilitate și participare activă în procesul de învățare.

Atmosfera plăcută și destinsă conduce la cooperare, respectul reciproc și libera exprimare.

Liceul Teoretic ”Dr. Mioara Mincu” consideră că responsabilitatea educaţiei şi dezvoltării copiilor trebuie asumată în echipă: şcoală – familie.