CREȘTEM ECHIPA

ANGAJĂM DIRECTOR ADJUNCT

 

Liceul Teoretic ”Dr. Mioara Mincu” angajează director adjunct cu experiență, activ, implicat atât în relațiile cu personalul didactic și nedidactic, cȃt și în relațiile cu părinții, foarte bun cunoscător al legislației și documentelor specifice, cu bune relații în mediul profesional.

Calificări

Persoana care va ocupa această funcție va trebui să răspundă cerințelor necesare ocupării postului de director:

 • Absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență, grad didactic II
 • Titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată
 • Vechime în învățământul preuniversitar de minimum 10 ani și 5 ani în funcție de director sau director adjunct
 • Calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv
 • Membru în corpul experților

Competențe:

 • Competențe manageriale
 • Abilități de comunicare și de lucru ȋn echipă
 • Competențe digitale
 • Dorință de perfecționare
 • Menținerea unei bune relații cu părinții, colaboratorii și cu inspectoratul școlar
 • Disponibilitate la efort
 • Contribuție la fazele de creștere

 

Responsabilități și atribuții:

 • Implicarea activă ȋn coordonarea echipei,
 • Perfecționarea personalului didactic,
 • Monitorizarea progresului școlar,
 • Coordonarea autoevaluării interne a calității și a campaniei de admitere,
 • Planificarea si proiectarea activității didactice,
 • Monitorizarea si evaluarea performanțelor elevilor,
 • Asigurarea mijloacelor de învățământ, a materialului didactic și a auxiliarelor didactice;
 • Planificarea și organizarea activităților extrașcolare (serbări, evenimente, întâlniri cu părinții);
 • Inițierea de proiecte care să valorifice potențialul liceului și al personalului

Se oferă:

 • Salariu competitiv
 • Un mediu de lucru performant
 • Program de lucru: 8 ore pe zi

Vă rugăm să ne trimiteți CV-ul dumneavoastră la adresa de email: anca.grecu@liceulmincu.ro