CLASA A IX-A

PROFIL REAL

SPECIALIZAREA ȘTIINȚE ALE NATURII

CURRICULUM

Ȋn Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” sunt respectate conținuturile programelor școlare avizate de Ministerul Educației și Cercetării.

Programul școlar cuprinde:

 

 

Discipline din Curriculum Național – 30 de ore/săptămȃnă

 

   LIMBĂ ȘI COMUNICARE


Limba şi literatura română – 4 ore

Limba modernă – 1 – 2 ore

Limba modernă – 2 –  2 ore 

   ARTE

Educaţie muzicală /

Educație plastică – 1 oră

 

TEHNOLOGII 

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor – 2 ore

Informatică – 1 oră

MATEMATICĂ ŞŞTIINŢE ALE NATURII

Matematică – 4 ore

Fizică – 3 ore

Chimie – 2 ore

Biologie – 2 ore

OM ȘI SOCIETATE

Istorie – 1 ora

Geografie – 1 ora

Socio Umane – 1 ora

Religie – 1 ora 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Educație fizică și sport – 1 oră 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII

Educație pentru sănătate – 1  oră

Consiliere și orientare – 1 oră

–         CURSURI DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ

Se desfășoară după finalizarea orelor de curs, la disciplinele profilului, pe baza opțiunilor elevilor și parinților

–         CONSILIERE DE GRUP

Este organizată de consilierul școlar cu elevii din fiecare clasă.

Responsabilitatea educației și a dezvoltării adulților de mȃine trebuie asumată ȋn echipa ȘCOAL – FAMILIE

Comunicarea cu părinții:

–         Mapa părinților, oferită la începutul anului școlar, conține: structura anului școlar, orarul clasei, acordul pentru participarea la orele de consiliere, cererea pentru participarea la ora de religie, opțiunea pentru activitatea sportivă etc.

–         Ședințe cu părinții

–         Consultații cu profesorii

–         Mesaje administrative

–         Mesaje ale coordonatorului de Proiecte și Programe

–         Feedback săptămânal

–         Catalog virtual

[/fusion_text]