fbpx

Liceul Teoretic „DR. MIOARA MINCU”, autorizat prin OMECTS nr. 4352 / 06.06.2012, este parte a sistemului național de învățământ. Nivelul gimnazial este autorizat prin OME nr.  5637 / 24.08.2023. Fundația Umanistă „DR. MIOARA MINCU” are rol de finanțator și fondator.

Liceul Teoretic „DR. MIOARA MINCU”, autorizat prin OMECTS nr. 4352 / 06.06.2012, este parte a sistemului național de învățământ. Nivelul gimnazial este autorizat prin OME nr.  5637 / 24.08.2023. Fundația Umanistă „DR. MIOARA MINCU” are rol de finanțator și fondator.

Prof. Alina Talapan

Prof. Alina Talapan

Prof. Alina Talapan

Profesor de Limba Franceza

Profesor cu Gradul Didactic I, absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine în profilul Filologie, specializarea Limba și Literatura Franceză – Limba și Literatura Italiană, licențiată a Universității din Craiova.

Am urmat cursuri de Masterat la Universitatea București în programul de studii « Didactica limbilor străine – fundamente și strategii actuale », precum și numeroase cursuri de perfecționare pentru profesorii FLE (limba franceză ca limbă străină) la Centre de Linguistique Appliquée de Besançon, Université de Franche-Comté, Institutul Francez din București, CCD Ilfov și CCD București.

Am debutat în învățământ în anul 2000 ca profesor titular, de 5 ani fiind profesor titular la Școala Gimnazială Nr. 149, iar din anul școlar 2022 – 2023 sunt profesor de limba franceză la Liceul Teoretic Dr. Mioara Mincu, activând de-a lungul activității mele profesionale în diferite comisii școlare ca responsabil sau membru și participând la diferite și multiple activități școlare, extrașcolare și de voluntariat. În ultimii ani ai carierei este preocupată de pregătirea copiilor pentru examenele DELF.

Go to Top