O cobiliță stă permanent pe umărul lui Brâncuși: cobilița realismului lucid și a muncii pilduitoare și mântuitoare. Fuge de eul lăbărțat.

Pe alt umăr se află mereu așezată o pasăre măiastră: pasărea aspirațiunii spre infinit și perfecțiune.” Petre Pandrea.

 

 

Bustul lui Carol Davila

Sâmbăta trecută au fost sărbătoriți 146 de ani de la nașterea sculptorului oltean și parizian Constantin Brâncuși, ocazie cu care a fost lansat turul virtual al Sălii ”Constantin Brâncuși din Galeria Națională a Muzeului Național de Artă al României.

Un român care a schimbat lumea, care a căutat, a definit, a creat și a oferit frumosul. Un român a cărui predica închinată cumpătării se cere cunoscută. Fiecare om își are predica sa prin pilda vieții și a gândului aliat cu comportarea cotidiană, spune Petre Pandrea în cartea sa ”Brâncuși Amintiri și Exegeze”

Tot Petre Pandrea mai spune că Brâncuși a avut o viziune asupra lumii și asupra vieții ca orice filozof sau discipol în filozofie.

”Viziunea sa globală asupra lumii a fost moștenită de la Hobița- Gorj cu întreg bagajul de înțelepciuni și de experiențe, concretizat în proverbe și zicale mnemo-tehnice sporit prin lecturi amănunțite din Eminescu, din Titu Maiorescu și – mai ales – din materialul imens folcloric- științific, adunat cu osârdie de către cercetători ca: Artur Gorovei, Pamfil, Gh. Dem Theodorescu și the last but not the least – de Iuliu Zane în cele zece volume de proverbe ale românilor puse în paralelă cu proverbele multor popoare.”

Despre Brâncuși în mai multe cuvinte și imagini:

https://www.youtube.com/watch?v=zn0ghT4Jdeg

https://www.radioromaniacultural.ro/portret-constantin-brancusi-de-la-taranul-roman-la-zeu-universal-tulburatoarea-iubire-pentru-maria-tanase/

https://identitatea.ro/constantin-brancusi-sculptorul-sufletului-romanesc/