Miercuri, 30 iunie, liceenii au susținut proba la alegere a profilului și a specializării.

Pentru probele de la Fizică, Chimie, Biologie și Informatică au putut opta, la alegere, elevii de la profilul real din filiera teoretică, de la profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologică și de la profilul militar din filiera vocațională.

Pentru probele de la Geografie, Logică, Economie, Psihologie, Sociologie și Filosofie au putut opta la alegere absolvenții de la profilul umanist din filiera teoretică, de la profilul servicii din filiera tehnologică și din toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar din filiera vocațională.

Doamna Simona Bâsceanu, profesor de biologie – Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu”, ne-a declarat: „La proba scrisă de Biologie, atât subiectele de Biologie vegetală și animală ( clasele a IX-a și a X-a) , cât și cele de Anatomie și fiziologie, Genetică și Ecologie umană ( clasele a XI-a și a XII-a) au avut un grad de dificultate medie, rezolvarea lor putându-se realiza fără mari probleme de un elev care a frecventat orele și care a reușit să își însușească cunoștințele elementare din ramurile biologiei studiate. Au fost și în acest an subiecte care au evaluat exprimarea corectă, în termeni adecvați, aspect pe care fiecare oră de Biologie îl urmărește. În concluzie, cu un efort minim de pregătire, subiectele la proba de Biologie a examenului de Bacalaureat de anul acesta nu au pus probleme mari pentru rezolvarea lor.”

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_bio_veg_anim_2021_var_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_bio_veg_anim_2021_bar_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_anat_fiz_gen_ec_um_2021_var_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_anat_fiz_gen_ec_um_2021_bar_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_chimie_anorganica_2021_var_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_chimie_anorganica_2021_bar_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_chimie_organica_2021_var_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_chimie_organica_2021_bar_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_fizica_teoretic_vocational_2021_var_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_fizica_teoretic_vocational_2021_bar_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_Informatica_2021_sp_MI_C_var_01_LRO.pdf

https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2021/06/E_d_Informatica_2021_sp_MI_bar_01_LRO.pdf

 

sursa: www.edupedu.ro/baremele-si-subiectele-de-la-fizica-chimie-biologie-si-informatica-bac-2021-publicate-de-ministerul-educatiei/

 

prof. Raluca Brad