Motto: „Supraviețuirea omului depinde de capacitatea sa de a învăța, de a se recalifica, de a uita ce a învățat cândva și de a se instrui cu totul altfel pentru viitor” (Horst Siebert)

Pornind de la definirea termenului „biologie“, care provine din limba greacă (bios = viață; logos = știință) și reprezintă un complex de științe care studiază lumea vie, vom înțelege că științele vieții răspund multor întrebări ce privesc aspecte fundamentale pentru omenire, confruntată în ultimul timp cu probleme din domeniile alimentației, sănătății, poluării, sunt strâns legate de biologie. Științele biologice au o multitudine de subdomenii rezultate din diferențierea cunoașterii și sunt apte și de sinteze majore care să integreze detaliile și să facă posibilă înțelegerea proceselor naturale. În condițiile în care dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului, școala, prin autoritatea morală pe care o are, poate aduce o contribuție substanțială în transmiterea cunoștințelor legate de ocrotirea sănătății, de adaptare la condițiile unei civilizații moderne aflate în continuă reînnoire și evoluție, de formare a unor comportamente ecologice față de natură, prin aceasta având capacitatea de a educa și influența o parte semnificativă a populației.

Prevenție prin Educație pentru Sănătate

Biologia umană este un domeniu prioritar. Natura complexă a ființei umane, care este o realitate bio-psiho-socio-culturală, se reflectă în detalii specifice ale biologiei sale și impune o perspectivă cuprinzătoare în ocrotirea și păstrarea sănătății. Din perspectivă publică, sănătatea constituie, datorită multiplelor sale implicații individuale, sociale și demografice, unul dintre cele mai importante obiective vizate de politicile și strategiile guvernamentale din întreaga lume. Disciplinele biologice vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educație ale elevilor. Formarea unui stil de viață sănătos devine o condiție esențială pentru dez­voltarea armonioasă a personalității elevului. În acest context, este mai necesară ca niciodată introducerea obligatorie a disciplinei Educație pentru Sănătate, care se regăsește în planurile de învățământ ale tuturor țărilor europene dezvoltate. Statistici ale Ministerului Sănătății prezintă românii ca pe un popor cronic consumator de servicii medicale și de tratamente costisitoare. În condițiile în care prevenția constituie cea mai eficace și mai ieftină modalitate de păstrare a sănătății pe termen lung a individului și implicit a națiunii, studiul disciplinei Educație pentru Sănătate trebuie să servească acestei cerințe.

În România, s-a constatat existența unui număr mare de copii obezi, cu de­­prinderi alimentare greșite, a unor adolescenți consumatori de substanțe care creează dependență, a unor tineri ajunși accidental părinți puși în situația de a-și abandona copilul, fete care se supun avorturilor, elevi cu tulburări psihice și lista ar putea continua, situație deosebit de gravă, consecință directă a lipsei educației pentru sănătate în viața copiilor noștri. Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale a recomandat României să adopte o strategie națională privind sănătatea și drepturile sexuale și ale reproducerii și să introducă obligatoriu în școli un program cuprinzător de educație sexuală, pentru a reduce numărul de sarcini la adolescente.

În ciuda acestei recomandări, planurile-cadru din învățământul gimnazial și liceal cuprind un număr de ore de biologie redus sistematic în decursul timpului. La disciplina Biologie – știința vieții s-au redus în ultimii ani la două ore din plaja orară la clasele a V-a, a VIII-a, a IX-a și a X-a (profil uman), pentru ca la clasele a XI-a și a XII-a, la același profil, să fie eliminate în totalitate, în condițiile în care lumea vie este agresiv înlocuită de lumea virtuală în preocupările elevilor. Părinții, educatorii, societatea atrag atenția asupra sedentarismului tinerilor dependenți de gadgeturi în detrimentul cunoașterii lumii vii și deplâng efectele gadgeturilor asupra sănătății fizice și psihice a elevilor. Acum putem dovedi că suntem preocupați de starea de sănătate a copiilor și a viitoarei generații de adulți, că suntem sensibili la schimbările survenite în sistemele de învățământ performante din Uniunea Europeană.

 

sursa: https://tribunainvatamantului.ro/importanta-studierii-biologiei/

 

prof. Raluca Brad