Ziua mondială a apei se marchează anual la 22 Martie. Este o zi în care sărbătorim apa şi în care se atrage atenţia, la nivel mondial, asupra populaţiei care suferă de lipsa apei.

Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro a adoptat, la 22 decembrie 1992, hotărârea prin care ziua de 22 martie devenea Ziua mondială a apei (World Water Day) (rezoluţia 47/193).

Obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza populaţia atât în privinţa potenţialului pentru o cooperare extinsă, cât şi asupra răspunsurilor la provocările cu care se confruntă managementul resurselor de apă, având în vedere creşterea cererii de acces la apă şi la serviciile în domeniu. În present.

Ziua mondială a apei este sărbătorită în întreaga lume în fiecare an, aducând în centrul atenţiei diferite aspecte. Apa este esenţială pentru supravieţuirea noastră. În ciuda realizărilor impresionante din ultimul deceniu, 748 de milioane de oameni încă nu au acces la surse sigure de apă potabilă şi 2,5 miliarde de persoane nu au acces la facilităţi privind salubritatea. De resursele de apă depinde funcţionarea ecosistemelor şi circuitul apei este esenţial pentru realizarea gestionării durabile a apei. Fiecare produs fabricat are nevoie de apă. Unele industrii consumă mai multă apă decât altele. Spre exemplu, pentru a produce o coală de hârtie, sunt necesari 10 litri de apă, iar pentru fabricarea a 500 grame de plastic e nevoie de 91 de litri de apă. Se estimează ca cererea de apă globală pentru procesul de fabricaţie din industrie să crească din 2000 până în 2050 cu 400%, ceea ce reprezintă foarte mult comparativ cu alte sectoare economice. Apa şi energia sunt într-o strânsă legătură, deoarece este nevoie de apă pentru a genera energie, iar energia este necesară pentru a furniza apă. În prezent, mai mult de 80% din generarea de energie electrică se bazează pe electricitate termică. Apa este încălzită pentru a crea abur pentru generatoare electrice. Sunt necesare, de asemenea, miliarde de litri de apă pentru răcire. Apa este necesară şi în asigurarea alimentaţiei, pentru irigaţiile plantelor folosite în alimentaţie, pentru asigurarea apei necesare animalelor şi păsărilor, pentru procesul de fabricaţie a produselor alimentare. Apa a fost şi este un element central în viaţa societăţii umane, marile aşezări şi civilizaţii înflorind la margine de apă, dar tot la margine de apă au pierit foarte multe vieţi omeneşti. De la bun universal şi gratuit, asemenea aerului, a devenit o marfă cu preţ uneori foarte ridicat, trecând ca importanţă înaintea materiilor prime, energiei chiar şi a pământului care fără apă ar fi lipsit de viaţă. Este cunoscut faptul că 80% din compoziţia materiei vii a Planetei este formată din apă, omul putând trăi fără hrană 30 de zile, iar fără apă doar 4-5 zile. Sub multiplele ei forme, reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale peisajului geografic – atât pentru utilizarea directă de către om, cât şi pentru activitatea biosferei – , fiind, evident indispensabilă supravieţuirii şi bunăstării oamenilor. La începutul secolului XX cererea de apă, calitatea acesteia şi eficienţa utilizării ei păreau probleme de importanţă secundară. Însă, în a doua jumătate a secolului XX, apa dulce a devenit o materie primă critică. La o populaţie a globului de 7 miliarde de locuitori, dintre care jumătate trăiesc în mediul urban, evident, nevoile vitale de apă sunt pe măsura acestei populaţii. De aceea nu este de mirare că în ultimii ani s-a manifestat preocuparea de a aborda această problemă nu numai la nivel naţional, ci şi internaţional. Cererea de apă creşte însă rapid, într-un ritm care depăşeşte cu mult creşterea populaţiei. Cererea de apă s-a triplat între 1950 şi 1990, şi se va dubla din nou în următorii 35 de ani. După datele Naţiunilor Unite, volumul total al apei existente pe Pământ este apreciat la 1400 milioane km3 , reprezentat astfel: volumul total de apă dulce este doar de 37,8 milioane km3 reprezentând 2,7% din cantitatea totală pe glob. O statistică a specialiştilor situează America de Nord şi Centrală pe primul loc, având un debit de apă / locuitor, de 9 ori mai mare decât media mondială. Activitatea umană nu poate fi concepută, în echilibrul planetei, fără apă.

Prof. Cristina Costache