Reprezentanții Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, instituție aflată în subordinea Ministerului Sănătății, au demarat pe 25 mai 2023 o serie de ateliere educaționale în liceul nostru cu tema Prevenția primară a consumului de substanțe psihotrope în rândul preadolescenților și adolescenților” la care au participat elevii claselor a IX-a D și a IX-a E.

Seria acestor ateliere va continua după 6 Iunie la celelalte clase. Centrul Național de Sănătate Mintală și Lupta Antidrog împreună cu partenerul norvegian Universitatea de Știință și Tehnologie din Trodheim – Comunitatea Academică Regională pentru Autism ADHD, Sindromul Tourrette și Narcolepsia derulează proiectul pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și adolescenți și este finanțat prin mecanismul financiar SEE 2014 2021, Programul Provocări în sănătatea publică la nivel european. În cadrul proiectului se organizează ateliere educaționale în vederea creșterii nivelului de conștientizare și prevenicomportamentelor de consum destinate elevilor de gimnaziu și liceu. 

Ramona Bandrabur