3, 2, 1…START!

Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” din București începe campania de înscriere în anul școlar 2021 – 2022!

Oferta educațională a Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu” se concretizează într-un program de pregătire care respectă curriculum național și include disciplina opțională Educație pentru Sănătate, precum și un program de pregătire lingvistică cu certificare ȋn UE și pregătire ȋn informatica aplicată cu certificare ECDL.

În clasa a IX-a și a X-a, elevii studiază în cadrul profilului Real, specializarea Științe ale Naturii, care oferă o distribuție echilibrată a tuturor disciplinelor, ȋn clase formate din 10 – 15 elevi. Ȋn anul școlar 2021 – 2022, elevii din clasa a IX-a pot opta pentru ȋnscrierea ȋn clase cu studierea limbii engleze ȋn regim intensiv.

Criteriile de admitere sunt următoarele:

  • Se pot ȋnscrie doar absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2020 – 2021 sau din seriile anterioare, care nu depășesc vȃrsta de 16 ani și au susținut examenul de Evaluare Națională;
  • Media de admitere: minimum: 7.00
  • Media 10 la purtare ȋn clasele V – VIII;
  • Certificat/diploma care validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător CECRL – pentru admiterea ȋn clasele cu predare ȋn regim engleza intensive;
  • Susținerea interviului de admitere.

Admiterea la Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” constă ȋntr-un interviu cu membrii Comisiei de Admitere.

Procedura de admitere constă ȋn:

  • Completarea formularului online
  • După completarea formularului veți fi contactați telefonic și pe adresa de e-mail din formular pentru programarea la interviul de admitere;
  • Achitarea taxei de ȋnscriere și prezentarea la interviul de admitere la data la care ați fost programat, cu dosarul de ȋnscriere;
  • Comunicarea rezultatului;
  • Semnarea contractului de școlarizare și efectuarea plății taxei, ȋn termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Alege o educație de calitate!

Înscrie-te la LICEUL TEORETIC „DR. MIOARA MINCU”!

FORMĂM CARACTERE SĂNĂTOASE

Str. Viitorului nr. 161-163, sector 2, 020609 București – tel / fax: +4021.211.40.51;

contact@liceulmincu.ro, www.liceulmincu.ro

Campania de Admitere 2021 - 2022 a început!

Completează formularul online de mai jos și te așteptăm la interviu!