Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” din București continuă campania de înscriere în anul școlar 2021 – 2022!

Oferta educațională a Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu” se concretizează într-un program de pregătire care respectă curriculum național și include disciplina opțională Educație pentru Sănătate, precum și un program de pregătire lingvistică cu certificare ȋn UE și pregătire ȋn informatica aplicată cu certificare ECDL.

În clasa a IX-a și a X-a, elevii studiază în cadrul profilului Real, specializarea Științe ale Naturii, care oferă o distribuție echilibrată a tuturor disciplinelor, ȋn clase formate din 10 – 15 elevi. Ȋn anul școlar 2021 – 2022, elevii din clasa a IX-a pot opta pentru ȋnscrierea ȋn clase cu studierea limbii engleze ȋn regim intensiv.

Criteriile de admitere sunt următoarele:

  • Se pot ȋnscrie doar absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2020 – 2021 sau din seriile anterioare, care nu depășesc vȃrsta de 16 ani și au susținut examenul de Evaluare Națională;
  • Media de admitere: minimum: 7.00
  • Media 10 la purtare ȋn clasele V – VIII;
  • Certificat/diploma care validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2 corespunzător CECRL – pentru admiterea ȋn clasele cu predare ȋn regim engleză intensiv;
  • Susținerea interviului de admitere.

Admiterea la Liceul Teoretic „Dr. Mioara Mincu” constă ȋntr-un interviu cu membrii Comisiei de Admitere.

Procedura de admitere constă ȋn:

  • Completarea formularului online
  • După completarea formularului veți fi contactați telefonic și pe adresa de e-mail din formular pentru programarea la interviul de admitere;
  • Achitarea taxei de ȋnscriere și prezentarea la interviul de admitere la data la care ați fost programat, cu dosarul de ȋnscriere;
  • Comunicarea rezultatului;
  • Semnarea contractului de școlarizare și efectuarea plății taxei, ȋn termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea rezultatului.

Îți dorești să afli mai multe? Vino alături de elevii noștri! Alege să faci parte din viitoarea generație a Liceului Teoretic „Dr. Mioara Mincu”!

IMPORTANT: Pentru programarea înscrierilor, vă rugăm să ne contactați la următoarele numere de telefon: 021.211.40.51; 0734.828.490.

 

LICEUL TEORETIC „DR. MIOARA MINCU”

Str. Viitorului nr. 161-163, sector 2, 020609 București – tel / fax: +4021.211.40.51;

contact@liceulmincu.ro                         www.liceulmincu.ro

 

prof. Raluca Brad