”Încercăm să abordăm fenomenele naturii prin prisma mai multor aspecte de care s-ar ocupa biologia, fizica, chimia, geografia și matematica chiar. Încercăm să găsim acele argumente care să vină unul în completarea altuia, printr-o abordare interdiciplinară”, spune prof. biologie Simona Bâsceanu.

”Când noi experimentăm același fenomen, și acesta se repetă de multe ori, pentru a avea credibilitate folosim și matematica. Fizica, fără matematică, nu poate fi pusă sub formă de legi și formule. Fizica împreună cu biologia, chimia și matematica formează aria curriculară numită Științe”, spune prof. Fizică, Daniela Aldea. Mai mult, doamna profesor Daniela Aldea subiniază că noua tehnologie facilitează abordarea interdisciplinară a fenomenelor, iar copiilor le este mult mai ușor să înțeleagă conexiunile dintre aceste materii.

Ramona Bandrabur