În 1993, educatorul german Hartmut von Hentig a conceput Jurământul Socratic, care ar trebui să fie un set de linii directoare profesionale pentru educatori, profesori și pedagogi. În 2022, după ce pandemia de COVID-19 a produs unele schimbări dramatice în lume în ansamblu și în sistemul de învățământ, educatorul german Klaus Zierer (discipol al lui John Hattie – autorul cărții – „Învățarea vizibilă. Ghid pentru Profesori”) a publicat o reînnoire a jurământului, care se bazează pe cercetările educatorului John Hattie.

Astăzi există multe versiuni diferite ale jurământului profesorului, de exemplu, jurământul Comenius în Finlanda sau jurământul profesorilor în Singapore.

Din 1863, aproape două treimi din SUA au adoptat un jurământ de loialitate pentru profesori. Jurământul profesorilor din Massachusetts a fost un jurământ de loialitate necesar pentru a preda în Massachusetts între 1935 și 1967.

Jurământul propus de Klaus Zierer în 2022:

„As a teacher, I commit myself to directing all my feelings, thoughts and actions in my profession towards the well-being of the children entrusted to me.

I commit myself to the children,

– to challenge and support each child according to his or her potential and level of development,

– not to leave any child behind or to write them off, no matter what the reasons are,

– to take the failure of the children entrusted to me again and again as an opportunity for new ways of teaching,

– to see mistakes as an opportunity, not as a flaw,

– to set challenges in the educational process so that underachallenge and overchallenge do not occur,

– to look for, pick up and awaken motivations,

– to enter into dialogue again and again, to give and receive feedback, to ask questions and to listen,

– to attribute a serving function to subjects in the educational process,

– to address and stimulate all areas of the personality,

– to give confidence in the world and in oneself and to make it visible on a daily basis,

– to understand and shape the class and the school as a welcoming place,

– to provide for an appreciative, fear-free and educationally effective atmosphere and relationship, and

– to stand up for the physical, mental and spiritual integrity of the children entrusted to me.

I commit myself to the parents,

– to communicate at eye level and to build up an educational partnership,

– to understand the educational process of the children as a common task,

– not only to be prepared to talk to them regularly, but also to actively seek contact with them, and

– to take their assessments of the children’s educational success and progress seriously and to combine them with their own views.

I commit myself to my colleagues,

– to share my experiences in education and teaching and to use them as a basis for collegial professionalisation,

– to share and reflect together on the mistakes made every day,

– to reflect back on successful moments in school and to give mutual recognition, and

– to allow everyone their individual perspective on school and teaching while working towards a shared vision.

I commit myself to the educational public,

– to accept the educational mandate and to implement it at all times,

– not only to impart knowledge and skills, but to focus on and promote all areas of the personality,

– to subordinate all subjects to the well-being of the child and thus to the educational mission,

– to be loyal but not blind to official guidelines,

– to implement everything that serves the best interests of the children and to reject everything that is contrary to the best interests of the child,

– to critically question, and if necessary publicly denounce and reject, any interests and demands on school and teaching that are not primarily in the best interests of the child, and

– to give a voice to children and their right to education in public discourse.

I commit myself to society,

– to see respect for human dignity as the basis and goal of school and education,

– to teach the principles of our democracy and to defend them in school and in teaching,

– to see school as a place of reproduction and innovation of social values,

– to use my pedagogical freedom to place current issues at the centre of everyday school life, and

– to be not only reactive but also proactive towards the further development of our society.

To myself I commit myself,

– to justify my actions at all times, to discuss them critically and constructively and to reflect on them conscientiously,

– to regularly develop my professional, pedagogical and didactic competences,

– regularly reflect on my professional attitudes, and

– to always fulfil my role as a role model to the best of my knowledge and belief.

I confirm what has been said by my willingness to be measured at all times against the standards that emanate from this commitment.”

 

În calitate de profesor, mă angajez să îmi orientez toate sentimentele, gândurile și să mă dedic bunăstării copiilor care îmi sunt încredințați.

Mă angajez față de copii:

-să stimulez și să sprijin fiecare copil în funcție de potențialul și nivelul său de dezvoltare,

-să nu las niciun copil în urmă sau să nu-l las deoparte, indiferent de motive,

-să iau eșecul copiilor care mi-au fost încredințați ca pe o oportunitate pentru noi metode de predare,

-să privesc greșelile ca pe o oportunitate, nu ca pe un defect,

-să caut, să culeg și să trezesc motivații,

-să intru în dialog, să dau și să obțin feedback, să pun întrebări și să ascult,

-să abordez și să stimulez toate zonele personalității, pentru a da copiilor încredere în lume și în sine și pentru a o face vizibilă în fiecare zi,

-să înțeleg și să modelez clasa și școala ca pe un loc primitor,

-să asigur o atmosferă și o relație apreciativă, lipsită de teamă și eficientă din punct de vedere educațional,

-să apăr integritatea fizică, psihică și spirituală a copiilor care mi-au fost încredințați.

Mă angajez față de părinți:

-să comunic cu ei și să construiesc un parteneriat educațional,

-să abordez împreună cu ei procesul educațional al copiilor ca pe o sarcină comună, nu numai -să vorbesc cu ei în mod regulat, ci și să caut în mod activ să intru în contact cu ei,să iau în serios evaluarea succesului și a progresului educațional al copiilor

Mă angajez față de colegii mei:

-să împărtășesc experiențele mele în educație și în predare și să le utilizez ca bază pentru o profesionalizare colegială,

-să împărtășesc și să reflectez împreună cu ei asupra greșelilor făcute,

-să reflectez asupra momentelor de succes din școală și să acord recunoaștere succeselor lor, pentru a permite fiecăruia să aibă o perspectivă individuală asupra școlii și a predării, lucrând în același timp la o viziune comună.

În fața publicului din învățământ, mă angajez:

-să îmi afirm misiunea educațională și să o pun în aplicare nu doar pentru a transmite copiilor cunoștințe și abilități, ci pentru a mă concentra asupra tuturor aspectelor personalității acestora,

-să fiu loial, dar nu orb față de orientările oficiale,

-să pun în aplicare tot ceea ce este în interesul superior al copilului și să resping tot ceea ce este contrar interesului său,

-să resping orice interese și cerințe privind școala și educația care nu sunt în primul rând în interesul copilului

-și, dacă este necesar, să le dezvălui și să mă distanțez de ele, pentru a da copiilor și dreptului lor la educație o voce în discursul public.

Mă angajez față de societate:

-să respect demnitatea umană ca bază și scop al școlii și al educației.

-să predau principiile democrației  și să le apăr la școală și în clasă.

-să văd școala ca pe un loc de reproducere și inovare a valorilor sociale,

-să-mi folosesc libertatea pedagogică pentru a plasa problemele actuale în centrul vieții de zi cu zi a școlii

-să fiu nu doar reactiv, ci și proactiv în ceea ce privește dezvoltarea societății noastre.

Față de mine, mă angajez:

-să-mi susțin acțiunile în orice moment, să le discut în mod critic și constructiv și să reflectez asupra lor în mod conștiincios,

-să îmi dezvolt în mod regulat competențele profesionale, pedagogice și didactice,

-să reflectez în mod sistematic asupra atitudinilor mele profesionale și

-să-mi îndeplinesc întotdeauna rolul de model de urmat, în măsura cunoștințelor și credințelor mele.

Confirm tot ceea ce am afirmat prin disponibilitatea mea de a fi apreciat în orice moment în raport cu standardele care emană din acest angajament.

 

sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher%27s_Oathhttps://blog.teleskop.ro/juramantul-socratic-al-profesorului/

prof. Raluca Brad