Liceul Teoretic Dr. Mioara Mincu organizează o sesiune de admitere în clasa a V-a cu predare a unei limbi moderne de circulație internațională în regim intensiv. Iată care este calendarul de admitere:

20 mai – 24 mai 2024 – Inscrierea candidatilor pentru testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne. 

Depunerea cererii si a documentelor necesare pentru recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu testul de competente lingvistice. 

27 mai – 30 mai 2024 – Recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine cu testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne. 

31 mai 2024 – Afisarea rezultatelor recunoasterii si echivalarii rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala 

6 iunie 2024 – Sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze, in unitatea de invatamant la care s-a inscris elevul. 

10 iunie 2024 – Afisarea rezultatelor initiale la testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala. 

11 iunie 2024 – Depunerea contestatiilor la proba scrisa a testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala, la unitatea de invatamant in care elevul a sustinut testul. 

12 iunie 2024 – Rezolvarea contestatiilor. 

 

13 iunie – 25 iunie 2024 – Afisarea rezultatelor finale la testul de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internationala 

Sunt exceptati de la sustinerea testului de competente lingvistice candidatii care au obtinut o diploma/un certificat ce atesta nivelul de competenta lingvistica A1 sau un nivel superior. 

Punem accent pe formarea unor caractere sănătoase în rândul elevilor care să fie performanți atât la nivel academic, cât și la nivelul carierelor viitorului unde abilitățile lingvistice sunt piloni principali. Mai mult, suntem certificați Cambridge și ECDL, iar majoritatea elevilor noștri au susținut deja aceste examene și au certificările lingvistice.   

Admiterea se face prin sustinerea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulatie internafionala, conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CECRL), numit in continuare testul de competente lingvistice.  

Testul de competente lingvistice vizează competentele si cunoștințele acumulate in clasele a III-a si a IV-a si consta într-o proba orala si o proba scrisa. 

Proba scrisa – timp de lucru – 1 ora 

Proba scrisa presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o tema data si care sa demonstreze capacitatea de exprimare in scris si însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului de competență lingvistica A 1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a Ill-a si a IV-a. 

Proba orala 

Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text in limba moderna. Textul înscris pe biletul de testare trebuie sa fie selectat din unul dintre manualele alternative aprobate de Ministerul Educației pentru clasele a IIl-a sia IV-a. 

Lecturarea textului este urmata de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care sa dovedească înțelegerea globala si detaliata a textului. 

Etapa a II-a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o tema data, având unul dintre membrii comisiei drept moderator. 

Informații: https://www.edupedu.ro/calendar-admitere-in-clasa-a-v-a-regim-intensiv-inscrierea-elevilor-din-bucuresti-se-face-in-perioada-20-24-mai-potrivit-procedurii-ismb-model-de-subiect-si-bareme-pentru-testul-de-competente-lin/